Ocena brak

Istnieją dwa podstawowe różniące się od siebie systemy wyborcze

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

  1. Systemy większościowe.

  2. Systemy proporcjonalne.

Istnieją dwa kryteria różnicujące te systemy:

a) Okręgi jednomandatowe czy wielomandatowe.

Jeżeli są okręgi jednomandatowe mamy wtedy do czynienia z systemem większościowym. Jeżeli są okręgi wielomandatowe mamy do czynienia z system proporcjonalnym.

W każdym okręgu jednomandatowym wybiera się jednego mandatariusza.

b) Sposób przyznawania mandatów.

W systemach większościowych (jednomandatowych) mandat otrzymuje ten kandydat, który wygrał wybory (otrzymał największą ilość głosów). W systemach proporcjonalnych (wielomandatowych) przydziela się mandaty listom wyborczym według ilości ich poparcia. W systemach większościowych mandat otrzymuje osoba, a w systemach proporcjonalnych mandat otrzymują listy wyborcze, a z listy dopiero osoby.

SYSTEM WIĘKSZOŚCIOWY.

Istnieją dwa podstawowe (klasyczne) warianty systemu większościowego:

a) wariant brytyjski.

b) wariant francuski.

Podobne prace

Do góry