Ocena brak

Istnieją 4 kanony (fundamentalne rozwiązania (zasady, cechy)) demokracji konsocjacyjnej

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Wszystkie cech są równoprawne.

  1. W rządzie zasiadają przedstawiciele wszystkich segmentów (grup) podziału, czy to podziału językowego, czy grup narodowościowych, czy to podziału religijnego.

  2. Wszystkie segmenty (grupy) podziału korzystają z prawa weta w stosunku do decyzji większości.

  3. Proporcjonalnie rozdzielane są, czy to w wyborach, czy to w decyzjach władz wszelkie korzyści, funkcje, fundusze, stanowiska, np. ambasadorów proporcjonalnie w stosunku do wielkości danej grupy podziału.

  4. Zasada daleko posuniętej autonomii (suwerenności). Wydzielane są całe obszary spraw, w których decyzje podejmuje się w grupach podziału.

Aby istniała możliwość wprowadzenia tych zasad, to poza tym podziałem musi istnieć poczucie wspólnoty społeczności jako całości (wspólnota ze swoją grupą, ale również z całym społeczeństwem).

Belgia – ustabilizowana demokracja mimo podzielonego społeczeństwa. Parlament dwuizbowy. Izba Reprezentantów, Senat. Istnieją grupy lingwistyczne.

Podobne prace

Do góry