Ocena brak

Iskrzyk

Autor /Walerian Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość prawie 1 cm; w dzień niczym specjalnym nie wyróżniający się chrząszcz, bardzo podobny do omomił-kowatych, o wyraźnie zaznaczonym dymorfizmie płciowym. Samica ma tylko kikuty pokryw skrzydłowych i przypomina larwę. Jest ubarwiona żółtobrą-zowo, słabo plamista, a na spodniej stronie odwłoka ma na 5. i 6. segmencie żółtawą płytkę narządu świecącego. Poza nią samica ma jeszcze niewielkie świecące plamki na brzegach od 1. do 5. segmentu odwłokowego. Wieczorem demonstruje ten świecący wzór latającym wokół samcom, które mają narząd świecący w postaci jedynie świecącej płytki.

Są one ciemniejsze od samic i mają w pełni rozwinięte pokrywy skrzydłowe i skrzydła błoniaste, dzięki czemu mogą fruwać późnym zmierzchem spokojnym, okrążającym teren lotem. Ich ciało jest delikatnie, ciemno owłosione. Pokrywy i przedpleczeszerokie i w ciągu dnia zakrywają nogi. Ponadto przedplecze przykrywa od góry całą głowę, co jest charakterystyczne dla przedstawicieli rodziny świetli-kowatych (Lampyridae) (przyp. tłum.). Natężenie światła wytwarzanego w narządach świetlnych zmienia się w niewielkim stopniu, może być ono natomiast „włączane" lub „wyłączane"! Larwy również mają narządy świecące.  

Środowisko: łąki, ogrody, parki.

Występowanie: umiarkowana strefa Europy oraz daleko na wschód w Azji.

Liczebność: w okresie gromadnego występowania w ciepłe noce letnie spotykany jeszcze licznie, jednak w wielu rejonach populacje tego świetlika w ostatnich latach zanikają.

Rozród: siedzące na źdźbłach traw samice sygnalizują latającym dokoła samcom swoją gotowość do rozrodu wabiąc je sygnałami świetlnymi. Jaja są składane do gleby.

Pokarm: larwy i imagines tego chrząszcza żywią się ślimakami.

Podobne prace

Do góry