Ocena brak

Inwestycje

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Inwestycje - celowe nakłady skierowane na budowę nowych lub rozbudowę istniejących obiektów majątku trwałego.

Z definicji wynika, że tworzą one majątek rzeczowy - środki trwałe, służą odtwarzaniu majątku trwałego, jego modernizacji. Ich cechą jest duża kapitałochłonność i odroczone w czasie efekty.

Mamy tutaj pojęcie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Powszechnie czas ten rozumie się niewłaściwie. Uważa się, że czas zwrotu to okres czasu, w którym następuje zwrot poniesionych nakładów przez osiągnięcie określonej wielkości produkcji wyrobów czy też usług. Prawidłowo czas zwrotu jest to czas, w którym efekt syntetyczny w postaci zysku lub akumulacji pokryje poniesione nakłady inwestycyjne.

W rachunku efektywności ekonomicznej inwestycji przyjmuje się okres 7 lat jako graniczny, w którym poniesione nakłady zostaną pokryte wypracowanym zyskiem czy akumulacją.

Podobne prace

Do góry