Ocena brak

Inwentaryzacja

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Inwentaryzacja - działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własnych nie ujmowanych w bilansie (ewidencja pozabilansowa) bądź też nie stanowiących własności danej jednostki gospodarczej (np. dzierżawionych, przejętych w leasing). Zasadniczym celem inwentaryzacji jest dokonanie weryfikacji zapisów księgowych, co w rezultacie umożliwi wprowadzenie w niej niezbędnych korekt zapewniających jej zgodność ze stanem rzeczywistym. Inwentaryzacja może być przeprowadzana na określony dzień (inwentaryzacja okresowa) względnie w pewnym przedziale czasowym (inwentaryzacja ciągła). 

Podobne prace

Do góry