Ocena brak

INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Wszystkie kraje świata stoją przed wspólnym problemem ekonomicznym. Problem ten wynika z posiadania niewystarczającej ilości zasobów potrzebnych do zrealizowania wszystkich planów, zamiarów, czy chęci. Występuje ograniczona podaż zarówno zasobów naturalnych, jak i kapitału oraz wykwalifikowanej siły roboczej. Ilość dóbr i usług, jaka może być wyprodukowana w oparciu o posiadane przez dany kraj zasoby jest niewystarczająca dla zaspokojenia popytu. Rządy chciałyby swoim obywatelom zapewnić wysoki poziom życia. Próbują one osiągnąć te cele poprzez rozwój gospodarczy.

Kto jednak powinien decydować o wykorzystaniu zasobów. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby się zastanowić nad dwiema przeciwstawnymi metodami dokonywania takich wyborów – system scentralizowany i system rynkowy.

 

W gospodarce centralnie planowanej decyzje o wykorzystaniu zasobów podejmowane są wyłącznie przez państwo.

W gospodarce rynkowej natomiast o tym, co jest produkowane decydują konsumenci poprzez sposób, w jaki wydają one swoje dochody, czyli przedsiębiorcy dowiadują się o decyzjach konsumentów dzięki istnieniu mechanizmu cenowego.

Oba te systemy stanowią swoje skrajne przeciwieństwa. W rzeczywistości nie istnieje gospodarka, która wykorzystywałaby wyłącznie jedną z metod. Na ogół gospodarki krajów świata są kombinacjami tych dwóch systemów, ale stopień tego połączenia może znacznie się różnić.

Zarówno system rynkowy, jak i centralnie planowany mają swoje zalety i wady.

Podobne prace

Do góry