Ocena brak

International Commercial Terms

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

International Commercial Terms – międzynarodowe Formuły Handlowe. Jest to zbiór formuł handlowych opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu.

Pierwsza wersja Incoterms pochodzi z 1953r, kolejne z lat: 1967, 1976, 1980, 1990 i 2000.

Formuły Incoterms maja charakter fakultatywny i ich stosowanie zależy od woli stron, co powinno być zaznaczone w kontrakcie. Strony mogą wprowadzać do formuł zmiany i uzupełnienia. Postanowienia kontraktu mają pierwszeństwo przed postanowieniami formuł. Układ formuł jest taki, że każda następna formuła zawiera większą liczbę obowiązków sprzedającego.

Incoterms dotyczy wyłącznie sprzedającego i kupującego (nie dotyczy innych stron kontraktu np. spedytora lub przewoźnika). Formuły są umieszczone w czterech grupach: E,F,C,D.

Każda z formuł ma swoje oznaczenie kodowe składające się z trzech liter, a pierwsza z nich wskazuje, do której grupy należy dana formuła. Incoterms regulują następujące sprawy:

· Podstawowe obowiązki stron wynikające z kontraktu, a więc dostawa towaru i zapłata za towar

· Załatwienie licencji, upoważnień, formalności celnych

· Zawieranie umów o przewóz

· Ubezpieczenie towaru

· Przejście ryzyka

· Podział kosztów

· Kontrola, opakowanie, oznakowanie We wszystkich formułach Incoterms powtarzają się następujące obowiązki sprzedającego:

· Dostarczyć towar zgodnie z umową

· Dostarczyć zwyczajowe opakowanie

· Ponieść koszty czynności kontrolnych We wszystkich formułach Incoterms powtarzają się następujące obowiązki kupującego:

· Odebrać towar

· Zapłacić umówioną cenę

Podobne prace

Do góry