Ocena brak

Interferencja

Autor /vanessa Dodano /07.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Interferencja

Transkrypt

Z. Kąkol-Notatki do Wykładu z Fizyki

Wykład 28
28. Interferencja
28.1

Doświadczenie Younga

Na wykładzie dotyczącym fal w ośrodkach sprężystych omawiane było nakładanie
się fal. Wykazanie, przez Thomasa Younga (w 1801 r.) istnienia takiej interferencji dla
światła było pierwszym eksperymentem wskazującym na falowy charakter światła.
Young oświetlił światłem słonecznym ekran, w którym był zrobiony mały otwór S0.
Przechodzące światło padało następnie na drugi ekran z dwoma otworami S1 i S2 i rozchodzą się dalej dwie, nakładające się fale kuliste tak jak na rysunku. Warunki stosowalności optyki geometrycznej nie są spełnione i na szczelinach następuje ugięcie fal.
Mamy do czynienia z optyką falową. Jeżeli umieścimy ekran w jakimkolwiek miejscu,
tak aby przecinał on nakładające się na siebie fale to możemy oczekiwać pojawienia się
na nim ciemnych i jasnych plam następujących po sobie kolejno.

S1

S0

S2

Przeanalizujmy teraz doświadczenie Younga ilościowo.
Zakładamy, że światło padające zawiera tylko jedną długość fali (jest monochromatyczne). Na rysunku poniżej punkt P jest dowolnym punktem na ekranie, odległym o r1
i r2 od wąskich szczelin S1 i S2.
Linia S2b została poprowadzona tak, aby PS2 = Pb. Trzeba zwrócić uwagę, że stosunek
d/D przedstawiony na rysunku jest dla większej jasności przesadnie duży. Naprawdę
d

Podobne prace

Do góry