Ocena brak

Interesy i oddziaływanie uczestników stos. międzynarodowych

Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011

a) interes jest taką funkcją potrzeb, która skłania uczestników stosunków międzyn. do podjęcia działania i zaspakajania potrzeb

b) rodzaje interesów międzyn.

-interesy światowego systemu stos. międzyn. takie jak światowy pokój czy bezpieczeństwo

-interesy ponadregionalnych systemów stos. międzyn. np. takich jak system powstały w procesie KBWE.

-interesy regionalnych systemów stos. międzyn. jak Unia Europejska.

-interesy poszczególnych państw.

-interesy uczestników stos. międzyn. działających wewnątrz państw zwłaszcza wtedy, gdy funkcjonują równocześnie we wnętrzu wieju państw, a sposób i cele ich działania są koordynowane w skali międzyn.

Podobne prace

Do góry