Ocena brak

Interdykty posesoryjne

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

Rodzaje interdyktów:

  • retinendae possessionis – dla zabezpieczenia naruszonego posiadania, (utrzymania posiadania):

  • uti possidetis ochrona posiadania nieruchomości, przysługiwał posiadaczowi ad interdicta(pyt 217) który był nim w chwili wydania interdyktu, jeżeli występujący o interdykt było posiadaczem wadliwym to posiadanie przypadało jego przeciwnikowi,

  • utrubi – posiadaczy rzeczy ruchomej, posiadanie otrzymywał ten który w ostatnim roku przed wydaniem interdyktu posiadał rzecz dłużej, podobnie z wadliwością posiadania, w prawie justyniańskim przejął zasady od interdyktu uti possidetis pozostał podział na ruchomości i nieruchomości;

  • recuperandae possessionis – dla odzyskania utraconego posiadania:

  • unde vi – dla przywrócenia posiadania przez niewadliwego posiadacza nieruchomości pozbawionego jego siłą zwykłej vis cottidiana– przez rok, natomiast w przypadku siły zbrojnej vis armata – bez ograniczenia czasowego, co więcej przysługiwała posiadaczowi wadliwemu,

  • de precario – w stosunku do prekarzysty, który nie zwracał rzeczy (ruchomej lub nieruchomej), lub pozbył się jej, bez ograniczenia czasowego,

  • de clandestina przeciw uzyskaniu posiadania potajemnie.

  • adipiscendae possessionis – o uzyskanie posiadania (np. quorum bonorum dla odzyskania spadku od nieuprawnionego)

Podobne prace

Do góry