Ocena brak

Interdykty

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Interdicta – pretorski lub namiestniczy nakaz pod adresem jednej ze stron aby coś uczyniła lub zaniechała wydawany na żądanie drugiej strony. Celem interdyktu było przeciwdziałanie stanowi rzeczy , który naruszał porządek prawny. Dlatego też pretor nie badał zasadności interdyktu. Jeśli adresat podporządkowywał się nakazowi sprawa kończyła się osiągając swój cel. W przypadku przeciwnym interdictum stanowiło podstawę wszczęcia procesu, który orzekał jego zasadność.

Interdykty zmierzały do:

  • zmuszenie adresata do zwrotu czegoś (interdicta restitutoria ) – np. nakaz oddania zawłaszczonej rzeczy

  • do okazania czegoś lub kogoś ( interdicta exhibitoria ) – np. rozkaz okazania testamentu

  • do zaniechania czegoś ( interdicta prohibitoria ) – np. zakaz naruszania cudzego posiadania siłą

Podobne prace

Do góry