Ocena brak

INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM

Autor /BolekII Dodano /30.04.2013

Katolicyzm doznał za Leona XIII intelektualnego pogłębienia, a za Piusa X miał stać się czynnikiem integrującymżycie umysłowe ludzi. Kościół więc doceniał naukę i kulturę, przyczyniając się do ich rozwoju.Ważną funkcję w tym rozwoju spełniały uniwersytety katolickie, które zajmowały się nie tylkonaukami kościelnymi.

Katolicy stoczyli z liberałami walkę o nauczanie religii w szkołach, a gdzie go nie było, tym bardziejstarali się o tworzenie szkół katolickich. Polacy w zaborze pruskim prowadzili walkę o nauczanie dziecireligii w ich ojczystym języku.

W naukach kościelnych biblistyka starała się emancypować jako samodzielna gałąź wiedzy. Rozwójteologii pozytywnej wymagał naukowego i krytycznego traktowania nauk historycznych, szczególnietych, które zajmowały się myślą patrystyczną i historią dogmatów.

Filozofia podkreślała swój charakter samodzielnej nauki, lecz stale była potrzebna teologii spekulatywneji chrześcijańskiemu światopoglądowi. Odnowieniem filozofii chrześcijańskiej zajął się Leon XIII.

Włoscy katolicy starali się o intelektualne pogłębienie swej wiedzy religijnej, widząc w tym istotny czynnikreformy katolicyzmu.

W Niemczech powstał szeroki nurt katolicyzmu reformistycznego, który starał się pozostać prawowiernym.We Francji pojawiły się najpierw tendencje modernizujące, a potem wystąpił modernizm.

Pius X, zdecydowanie zwalczając modernizm, tym bardziej zabiegał o intelektualny integryzm katolików,szczególnie zaś duchowieństwa. Walka z modernizmem ukształtowała psychozę podejrzliwości i stworzyłaprzekonanie o istnieniu semimodernizmu. Autorytatywne orzeczenia papieskie wywołały w niektórychkręgach katolickich sprzeciw, ale nie doprowadziły do schizmy i wbrew oczekiwaniom działałymniej hamująco na rozwój nauk kościelnych, niż się spodziewano.

Podobne prace

Do góry