Ocena brak

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus! Pierwsze doświadczenie w Ewangelii wprowadza nas w ludzką naturę . Ewangelia odnosi się z tytułem Syn Człowieczy ( Mt 12, 8; 24, 30; Mk 2,8-11; Łk 5, 24). W całej działalności ukazuje się jako człowiek: śpi, odpoczywa, je, umiera, jest pogrzebany. Można znaleźć u Niego ludzkie uczucia:

    • społeczne – troszczy się o naród, uczniów, biednych, Apostołów.

    • Religijne – zakładamy, że Jezus miał wiarę. Spełniał przecież akty religijne np. modlił się. Jako człowiek musiał mieć wiarę. Dbał o świątynię, modli się na Górze Oliwnej. Jako człowiek ma obowiązek oddawania chwały Bogu. Na tym polega Bóstwo. Wynika to z natury człowieka. O swoim Bóstwie Jezus najprawdopodobniej wiedział (akcja w świątyni –

    • Czemuście Mnie szukali (...) – znalezienie Jezusa 12 letniego w świątyni). Natura ludzka jest naturą wolną w Chrystusie.

    • Zmysł piękna – zachwyca się kwiatami na łące, z przyrody czerpie motywy do swoich przypowieści (o ziarnie)

    • Umysłowe życie – ujawnia się to w treści Jego nauki. Jest dobrym psychologiem. Dostosowuje się do stopnia swoich słuchaczy. Inaczej rozmawia z kupcami, inaczej z biednymi, inaczej z apostołami, inaczej jeszcze z prostakami. Podaje bardzo prosto i jasno trudne rzeczy.

Najchętniej uczył o życiu człowieka. Posiadał wolę ludzką. Jego wola przejawia się w dążeniu do celu. Wyraźnie ten cel realizuje. U Jezusa Chrystusa nie spotyka się objaw schizofrenicznych.

Jezus jest człowiekiem ukazującym prawdę. Na krzywdę drugiego człowieka potrafi przebaczyć, zaproponować Łotrowi Królestwo Niebieskie. Jest konsekwentny w swojej misji. Nie zamyka się. Nie jest człowiekiem sentymentalnym. Potrafi być groźny (np. w świątyni), ale jest miłosierny. Przekształca człowieka pokojem. Poddaje się męce, śmierci – choć mógł tego uniknąć. Jest On bardziej ludzki aniżeli my, aniżeli inny człowiek. Jezus jest wypełnieniem zamysłu Bożego.

Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa!!! To Jezus jest Alfą i Omegą w ludzkiej naturze, bo jako jedyny i pierwszy stał się w 100% wypełnieniem zamysłu Bożego.

Podobne prace

Do góry