Ocena brak

Integracja w obrębie grup społecznych

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Każda osoba jest czionkicm określonej społeczności, jest w niej silnie osadzona i od niej uzależniona. Dla pełnego rozwoju jednostki konieczne jest poczucie więzi z innymi członkami wspólnoty. Z tego powodu lak ważne jest dziedzictwo kulturowe, czyli przckaz>wanie tradycji kulturowych z pokolenia na pokolenie. Przywiązanie do tradycji żywieniowych, np. formy spożywania posiłków, potraw przygotowywanych z różnych okazji a charakterystycznych wyłącznie dla danej społeczności, sprzyja odróżnianiu się jednych wspólnot od innych i jednocześnie tworzeniu silnych więzi między członkami poszczególnych społeczeństw. Proces kształtowania zachowań związanych z żywnością zaczyna się w rodzinie, a spożywana żywność wyznacza granice danej rodziny i symbolizuje jej odrębność. Tradycje żywieniowe przechodzą z pokolenia na pokolenie, co oznacza, iż żywność spożywana w domu rodzinnym prawdopodobnie będzie również spożywana w przyszłości.

Jednym ze sposobów potwierdzania przynależności do danej grupy społecznej jest dzielenie posiłku przy jednym stole, np. wspólne spożywanie posiłków w lokalach gastronomicznych, przyjmowanie i częstowanie gości w domu. wszelkiego rodzaju przyjęcia firmowe itp. Rytuały związane ze spożywanymi posiłkami kreują atmosferę dającą poczucie akceptacji i zrozumienia.

Żywność jest uniwersalnym środkiem służącym do wyrażania gościnności. Bliskość związków międzyludzkich może być wyznaczona popr/ez rodzaj żywności i wspólnie spożywane posiłki. Nowy sąsiad może być zaproszony na herbatę i ciasto, zwykły znajomy na drobne przekąski, a bliski przyjaciel zaproszony do udziału w pełnym posiłku.

Każda grupa Społeczna dąży do zachowania odrębności i nie identyfikowania się z drugą, np. młodzież nic pragnie utożsamiania się z dorosłymi. Przykładem może być preferowanie przez młodzież potraw serwowanych w restauracjach typufastfood, podczas gdy dorośli wolą spożywać posiłki w lokalach gastronomicznych o wyższym standardzie.

 

Podobne prace

Do góry