Ocena brak

Integracja regionalna

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Można dostrzec wyraźny wzrost liczby zawieranych umów między państwami leżącymi w określonym regionie geograficznym. Celem tych umów jest przede wszystkim liberalizacja przepływów towarów ale także zapewnienie swobodnego przepływu usług , kapitału i siły roboczej.Etapy integracji:

- typy integracji ( łączenie gospodarek poszczególnych krajów)

- strefa wolnego handlu

- unia celna

- wspólny rynek

- unia walutowa

- unia gospodarcza

- pełna integracja gospodarcza

Wg szacunków WTO (światowa organizacja handlu) w ramach ugrupowań integracyjnych odbywa się ponad połowa handlu światowego.

Integracja ( regionalizacja ) a globalizacja - podobieństwa i różnice:

Podobieństwa:

1. oba zjawiska są przejawem internacjonalizacji działalności gospodarczej

2. w obu procesach dominującą rolę odgrywa :- przyspieszenie postępu naukowo-technicznego- rewolucja informatyczna- szybki wzrost wydajności pracy

3. zarówno integracja jak i globalizacja dokonują się w wyniku liberalizacji gospodarek krajów w nich uczestniczących.

Różnice:

1. globalizacja prowadzi do integracji działalności gospodarczej w skali całego świata a integracja regionalna prowadzi do podziału świata na bloki o zasięgu regionalnym.

2. globalizacja to proces żywiołowy a integracja ma charakter planowy.

3. integracja odbywa się w wyniku decyzji suwerennych państw natomiast globalizacja dokonuje się w warunkach ograniczenia roli państw i rosnącej roli KTN (Korporacji Trans Granicznej)

Podobne prace

Do góry