Ocena brak

Integracja gospodarcza

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Stan rzeczy umożliwiający kontakty handlowe między różnymi gospodarkami narodowymi równie swobodne i równie korzystne jak te, które istnieją wewnątrz gospodarki narodowej

Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej

 • Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnej gospodarki światowej są tendencje do międzynarodowej integracji gospodarczej

 • Wszystkie zakątki świata; Nasilenie po II wojnie

Międzynarodowa integracja gospodarcza to proces obejmujący odpowiednie zmiany w strukturach gospodarczych poszczególnych krajów w kierunku wytworzenia jednolitej struktury ekonomicznej i opierając się na niej, jednolitego organizmu gospodarczego

Ekonomiczne tło integracji gospodarczej:

 • kraje sąsiadujące o zbliżonej strukturze gospodarczej i podobnym poziomie rozwoju gosp.

 • Inne są powody integracji państw wysoko i słabiej rozwiniętych

 • Dążenie do utrzymania rozwoju bądź jego pobudzenie

 • Chęć skutecznego konkurowania z najsilniejszymi

Cele integracji:

 • Ogólne – zespalanie narodów, państw, potencjałów gospodarczych, rynków, ludzi

 • Szczegółowe – wzrost efektywności, unowocześnienie gospodarki, lepszy dostęp do rynków, obniżka kosztów

Przesłanki integracji:

 • Polityczne – jednolity ustrój państw czy podobne cele polityki ekonomicznej

 • Społeczno-ekonomiczne

 • Inne – np. tworzenie infrastruktury, ochrona środowiska

Inne warunki zaistnienia integracji:

2 modele integracji:

 • Model międzynarodowej integracji gospodarczej – wszystkie decyzje integracyjne są podejmowane wyłącznie przez przedsiębiorstwa w krajach członkowskich – rola państw i organizacji ograniczona

 • Model ponadnarodowej integracji gospodarczejośrodek ponadnarodowy oraz ośrodki narodowe mają prawo do oddziaływania na procesy integracyjne wewnątrz ugrupowania

I tu mamy 2 mechanizmy integracji:

 • Mechanizm wolnego rynku i wolnego handlu

 • Mechanizm rynku regulowanego

Integracja ekonomiczna może przybierać różne formy – przebiega w kilku etapach:

Pełna integracja – prowadzenie wspólnej polityki monetarnej, fiskalnej, społecznej, i stabilizacyjnej przez organy ponadnarodowe.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów integracji gospodarczej jest integracja walutowa – wynika to z uwarunkowań politycznych i społecznych zwłaszcza w odniesieniu do pieniądza w jego funkcji symbolu suwerenności ekonomicznej

Podobne prace

Do góry