Ocena brak

INSTYTUCJONALNE GWARANCJE PRAW JEDNOSTKI

Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011

- sądy powszechne- były pierwszą gwarancją instytucjonalną. W niektórych państwach do dnia dzisiejszego (Anglia, częściowo USA). Na gruncie europejskim pojawiła się tendencja do tworzenia sądów specjalnych obejmujących swoim orzecznictwem pewne dziedziny wyspecjalizowane np. powszechnie występuje sądownictwo administracyjne jako sądownictwo wyspecjalizowane, które obejmuje swoją kontrolą działalność całej administracji. Innym rodzajem sądów wyspecjalizowanych występujących tylko w niektórych państwach to Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W Polsce jako odrębne działy włączone do sądownictwa powszechnego. W niektórych państwach wyspecjalizowane agendy sądownictwa pracy i ubezpieczeń społ. funkcjonują na wyższych poziomach instancyjnych

Sądownictwo skarbowe – w Polsce nie istnieje, jest wyłączone z zakresu NSA, to domena postępowania administracyjnego poza NSA.

- sądownictwo konstytucyjne- pojawiło się w okresie międzywojennym po raz pierwszy w postaci tego sądownictwa scentralizowanego jakie występuje w Polsce, w postaci innej pojawiło się dużo wcześniej. Po II wojnie św. nastąpił rozwój tego sądownictwa. W europie tylko nieliczne państwa nie posiadają sądownictwa konstytucyjnego.

- Rzecznik Praw Obywatelskich (ombudsman)

- kontrola parlamentarna

- odpowiedzialność konstytucyjna określonych organów

- prawno-karna odpowiedzialność międzynarodowa za naruszenie praw jednostki.

Podobne prace

Do góry