Ocena brak

INSTYTUCJONALIZACJA PARTII POLITYCZNYCH

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Partia polityczna to zorganizowana grupa ludzi, dobrowolnie zrzeszona, dążąca do zdobycia lub utrzymania władzy publicznej. Pierwsze próby prawnej instytucjonalizacji partii politycznych sięgają końca XIX w. Były to przepisy o charakterze karnym i administracyjnym, które ograniczały działalność masowych już wówczas partii politycznych, głównie robotniczych. Robotniczych 1913r. po raz pierwszy unormowano działanie frakcji w parlamencie francuskim.

Jednakże do II woj. św. regulacje te były rozproszone, nie istniało szczególne ustawodawstwo regulujące działalność partii politycznych. Stan ten zmienia się gdy w 1949r. konstytucja RFN zamieszcza przepisy poświęcone partiom politycznym. Tak też czynią inne ustawy zasadnicze, kreowane później.

Współcześnie ustawy regulujące status prawny partii politycznych zawierają postanowienia odnoszące się do: zawiązywania partii politycznych, finansów, delegalizacji i likwidacji. W Polsce pierwszą ustawą o partiach politycznych była ustawa z 28 lipca 1990r. Obecnie obowiązuje ustawa z 9 maja 1997r.

Podobne prace

Do góry