Ocena brak

Instytucjonalizacja integracji europejskiej

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

W różnych dziedzinach i zakresach stosunków międzynarodowych instytucjonalizacja pojawia się wtedy, kiedy pewna zbiorowość państw akceptuje dotychczasowe oddziaływania wzajemne oraz uznaje celowość ich powtarzania, umieszczając je w pewnych ramach systemowych i organizacyjnych, zapewniając sobie ich kontrolę. Według J. Kukułki „ instytucjonalizacja dokonywała się stopniowo w chwili, kiedy wyczerpały się możliwości tradycyjnej dyplomacji i konieczne okazały się innowacje w życiu międzynarodowym”. Mechanizmem sprawczym tworzenia instytucji międzynarodowych od początku XIX wieku stały się konferencje dyplomatyczne. Istotne są też formy instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych:

- instytucjonalizacja poprzez obrót dyplomatyczny. Z punktu widzenia praktyki oddziaływań politycznych najważniejsze znaczenie ma tu działalność negocjacyjna

- rokowania, konsultacje i rozmowy.

- instytucjonalizacja poprzez organizacje międzynarodowe. Stanowią one przede wszystkim forum aktywności dyplomatycznej państw, są miejscem spotkań, konsultacji i negocjacji polityków, dyplomatów i mężów stanu oraz instrumentem organizowania wpływu różnych ugrupowań na politykę zagraniczną państw członkowskich.

- trzecia formą instytucjonalizacji jest odgrywanie ról międzynarodowych. Poprzez role rozumie się oczekiwane zachowanie państw, dające się przewidzieć i do których można się dostosować. Szczególne znaczenie ma stopień akceptacji ról przez innych uczestników stosunków międzynarodowych. Wyróżnia się role mocarstwa i przywódcze, ale tez i role państw medialnych czy rolę państwa medialnego.

- instytucjonalizacja poprzez przestrzeganie norm międzynarodowych. Proces instytucjonalizacji stwarza płaszczyzny dla kształtowania się norm, które mogą mieć status prawny, polityczny, moralny, zwyczajowy lub mogą być po prostu odformalizowanymi regułami gry. Instytucjonalizacja może spełniać też określone funkcje w stosunkach międzynarodowych:

~ funkcja stabilizacji- zmierza do utrzymania i utrwalenia pozytywnych aspektów status quo politycznego, terytorialnego, ekonomicznego i kulturalnego. Polega ona na tworzeniu ochrony i gwarancji obrony, a zatem równoważenia i stabilizacji interesów członków instytucji międzynarodowych.

~ funkcja legitymizacyjna polega na uznawaniu za ważne nowych sytuacji faktycznych w środowisku międzynarodowym np.: powstawanie nowych państw, nowych instytucji, przyjęcie planów i propozycji rozwiązań regionalnych.

~ funkcja integracyjna - organizuje państwa wokół celów ich instytucji międzynarodowych oraz kształtuje więzi międzynarodowe. Funkcja ta zbliża państwa, mobilizuje je do uzgadniania i koordynacji ich aktywności, wzmacnia wzajemnie i kanalizuje ich żywiołowość oddziaływań.

Podobne prace

Do góry