Ocena brak

Instytucje wspierające - Policja

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Policjanci wykonując swoje czynności:  rozpoznania, zapobiegania  i wykrywania przestępstw  i wykroczeń wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze  i administracyjno-porządkowe, mają m.in. prawo: legitymowania osób, zatrzymywania, przeszukiwania osób i pomieszczeń (w ramach trybu i przypadków określonych prawnie). W razie niepodporządkowania się wydanym na mocy prawa poleceniom policjanci mogą stosować  środki przymusu bezpośredniego. Przypadki użycia broni palnej określone są w ustawie. 

W ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie policja wprowadziła od 1998 roku,  na terenie całego kraju procedury „Niebieskiej Karty”. Procedura ta przeznaczona jest dla służb patrolowo-interwencyjnych i do pracy dzielnicowych.

Program „Niebieskiej Karty”: 

•  karta A pozwala na: udokumentowanie sytuacji na miejscu zdarzenia, opis działań podejmowanych podczas interwencji policji, zgodę ofiar przemocy na udostępnienie  ich danych organizacjom i instytucjom pomocowym. Karta ta jest podstawą do  ew. wszczęcia postępowania przygotowawczego.   

•  karta B stanowi informację dla ofiar przemocy o katalogu przestępstw, zawiera adresy  i telefony krajowych i lokalnych instytucji pomocy ofiarom przemocy. Karta ta służy  do pokierowania osoby wymagającej pomocy do właściwej instytucji.

Policja jest zobowiązana do podjęcia interwencji na wezwanie obywatela, w tym także dziecka.

Podobne prace

Do góry