Ocena brak

Instytucje społeczne, przykłady i różne znaczenia

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Funkcjonalizm zakładał, że to co dobre może stać się instytucją społeczną, którą tworzą nie tylko budynki, ale i więzi społeczne.

Instytucja społeczna wg. Ziembińskiego ma 3 znaczenia:

W znaczeniu normatywnym - instytucja społeczna to pewien zespół norm wyróżnionych jako całość, normy dotyczące działań związanych z jakąś odrębną dziedziną spraw , które są powiązane wspólnym celem (np. małżeństwa, własności, rodziny, szkoły umocowane w prawie).

W znaczeniu funkcjonalnym - instytucja społeczna to zespół działań wyznaczonych przez jakiś zbiór norm dotyczących jakiejś dziedziny życia (np. wojsko, zakon, placówka wychowawcza).

W znaczeniu personalnym- instytucja społeczna oznacza osobę czy konkretny zespól osób , działających na podstawie upoważnień , wskazania zawartego w zespole norm najczęściej prawnych (np. prokurator, sędzia, komisja, jury konkursu - a więc pewna grupa czy osoba).

Instytucja jest zbiorem charakterystycznych cech:

ma funkcje, czynności dopuszczalne do załatwienia są jej przypisywane zgodnie z typem, ustalone role społeczne, - dysponuje urządzeniami środkami dla załatwiania spraw, sankcjami w stosunku do osób wykonujących te określone zespoły czynności, dysponuje sankcjami w stosunku do osób , które są przedmiotem tych działań

Instytucje możemy podzielić na :

formalne - zarejestrowane, działające zgodnie z prawem

nieformalne - grupy osób, które sobie pomagają coś organizują, ale nie są podporządkowane statutom, regulaminom, a działające zwyczajowo, połączone więzią emocjonalną

Podobne prace

Do góry