Ocena brak

Instytucje społeczne i ich funkcje

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

INSTYTUCJE SPOŁECZNE – są zespołami urządzeń, w których wybrani członkowie grup otrzymują uprawnienia do wykonywania czynności określonych publicznie i interpersonalnie dla zaspokajania potrzeb jednostkowych i grupowych i dla regulowania zachowań innych członków grupy.

 1. Znaczenia:

  • grupa osób powołana do załatwienia doniosłych spraw szerszej zbiorowości

  • zespół form organizacyjnych i czynności wykonywanych przez niektórych członków grupy w imieniu całości

  • zespół urządzeń materialnych i środków działania

  • role społeczne niektórych członków grupy szczególnie podniosłe dla niej

 2. Funkcje:

  • stwarzają mieszkańcom możliwości zaspokajania potrzeb

  • regulują działania mieszkańców w ramach stosunków społecznych

  • zapewniają ciągłość życia społecznego i kontynuację czynności publicznych

  • dokonują integracji dążeń działania i stosunków jednostek i umacniają wewnętrzną spójność zbiorowości przez kierowanie działaniami ludzi, represje działań międzyspołecznych

Podobne prace

Do góry