Ocena brak

Instytucje społeczne

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Jest to część składowa więzi społecznych. J. Szczepański i Stanisław Kosiński.

Mówimy o instytucjach w sposób wieloznaczny:

1. Grupy osób wyłonione z szerszej zbiorowości dla zaprezentowania jej interesów

2. Formy organizacyjne zespołu czynności wykonywanych przez niektórych członków grupy w imieniu całości

3. Urządzenia materialne i środki działania pozwalające tym osobom wykonywać ich funkcje

4. Role społeczne szczególnie doniosłe dla życia grupy.

Mamy do czynienia z instytucjami społ., gdy ludzie powołują swą reprezentację jednoosobową lub kolegialną, wykonując swoje czynności publicznie inpersonalnie (czasowo) i w sposób standardowy, powtarzalny, identyczny.

Nurty subiektywizujące socjologii – kładą nacisk na zmiennośćmała rola pojęcia instytucji.

Nurty obiektywizujące socjologii – wielka rola dla pojedynczych instytucji.

Panuje moda w socjologii i ek. na instytucjonalizowanie.

Instytucja to powtarzalny sposób ujmowania w ramy działań społecznych ludzi, aprobowany sposób załatwiania spraw między ludźmi.

Socjologia staje się instytucjonalna, gdy przyłącza wagę do tego co formalne i społecznie aprobowane.

Rodzaje instytucji:

1. Formalne (są wyraźnie regulowane przez spisane przepisy) i nieformalne (są regulowane przez normy przyjęte zwyczajowo, ograniczanie do tej zbiorowości, w której się pojawiły).

2. Ze względu na dziedziny życia społecznego.  

- ekonomiczne (regulują produkcję i konsumpcję)

- polityczne (związane z władzą, interesami publicznymi)

- wychowawcze (socjalizacja)

- kulturalne (przekazują, utrzymują, rozwijają dziedzictwo kult.)

- socjalne (załatwiają sprawy społ. ważna w odczuciu członków grupy)

- religijne (stosunek człowieka do sił wyższych)

Podobne prace

Do góry