Ocena brak

Instytucje, które zajmują się obrotem papierów wartościowych

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – przedmiotem nadzoru jest przestrzeganie reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych. Nadzorowi podlegają maklerzy, emitenci i giełda pieniężna. Do sprawowania nadzoru powołana jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, jest ona centralnym organem administracji rządowej, nadzorowanym przez Prezesa RM. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący (powoływany przez Prezesa RM na wspólny wniosek Ministra Finansów i Prezesa NBP), 2 zastępców i 6 członków.

Są nimi przedstawiciele: Ministra Finansów, Ministra Skarbu Państwa, Prezesa NBP, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministra Gospodarki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, które wydaje Prezes RM na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Podobne prace

Do góry