Ocena brak

INSTYTUCJE GAIUSA

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Gaius – nauczyciel prawa za czasów rozwiniętego okresu klasycznego.

Instytcje Gaiusa – Institutionum commentarii quattuorpodręcznik prawa w 4 księgach (ok. 160r.n.e.)zastosował podział prawa – personae – res – actiones – ( Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones ),co znalazło później zastosowanie w instytucjach justyniańskich (533r.n.e.). Dzieło Gaiusa odkrył w 1816r niemiecki uczony B. Niebuhr w bibliotece kapituły werońskiej.

Podział personae (prawo osobowe i rodzinne) – res (prawo rzeczowe, spadkowe i zobowiązania) – actiones (postępowanie sądowe).

Podobne prace

Do góry