Ocena brak

Instytucja samokontroli w postępowaniu odwoławczym

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Samokontrola – to prawo do wykonywania przez organ oceny swojego postępowania.

(Art.131)

1) Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać decyzję, w której zmieni lub uchyli zaskarżoną decyzję,

2) Gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji – organ również może wydać decyzję, w której zmieni lub uchyli zaskarżoną decyzję. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

Podobne prace

Do góry