Ocena brak

Instytucja obowiązku podatkowego, podaj przykłady określenia w ustawach podatkowych obowiązku podatkowego

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego związku z zaistnieniem pewnego zdarzenia określonego w ustawie. Obowiązek ten to również obowiązek ponoszenia czynności rejestracyjnych, złożenia deklaracji podatkowej, prowadzenia księgi podatkowej.

Podobne prace

Do góry