Ocena brak

Instytucja kontrasygnaty

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Jednym z podstawowych rozwiązań charakteryzujących system parlamentarny jest instytucja kontrasygnaty, polegająca na uzależnieniu ważności katów podejmowanych prze głowę państwa do ich zaakceptowania przez Premiera.

Instytucja kontrasygnaty pełni dwie f. ustrojowe:

1/ skoro udzielana jest przez Premiera, a jej udzielenie jest warunkiem ważności aktu głowy państwa, to uzależnia ona możliwość działania głowy państwa od uzgodnienia tych działań z rządem

2/ rolą kontrasygnaty jest przejęcie prze Premiera który złożył podpis na akcie głowy państwa politycznej odpowiedzialności za ten akt przed Parlamentem ( ponieważ Prezydent nie ponosi odpowiedzialności parlamentarnej)

Z tego punktu widzenia kontrasygnata jest formą pośredniego uzależnienia działań głowy państwa od Parlamentu.

Konstytucja objęła obowiązkiem uzyskania kontrasygnaty akty urzędowe prezydenta, a w szczególności”

-Akty normatywne, a więc akty zawierające normy prawne, wydawane przez Prezydenta np. rozporządzenia

-Inne akty prawne tz. Akty które rodzą wiążące skutki prawne po stronie swych adresatów: mogą to być skutki materialno-prawne lub proceduralne

-pozostałe akty urzędowe tz. Akty, które nie wywołują wiążących skutków prawnych po stronie adresata

Art. 144 ust. 1 akty urzędowe prezydenta RP wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa RM który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.

Podobne prace

Do góry