Ocena brak

INSTYTUCJA INTERPELACJI I ZAPYTAŃ POSELSKICH

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Są to indywidualne środki kontroli parlamentarnej rządu i poszczególnych jego członków.

INTERPELACJA- ( interpelatio- zapytuje ) musi mieć formę pisemną a odpowiedź na nią winna być udzielona w czasie 21 dni. Gdyby odpowiedź nie zadowalała interpelującego, może on wystąpić do Marszałka Sejmu o zarządanie dodatkowych wyjaśnień, też o umieszczenie interpelacji na porządku dziennym posiedzenia Sejmu.

ZAPYTANIA- forma ustna, mogą być zgłaszane na każdym posiedzeniu Sejmu w sprawach bieżących, wymagają one bezpośredniej odpowiedzi.

O ogólnej tematyce pytania poseł winien poinfo. Prezydium na 12 godzin przed rozpoczęciem posiedzenia, Pytanie trwa 1 minutę, odpowiedź 5 minut. Nad pytaniem i odp. nie przeprowadza się dyskusji. Pytania dodatkowe 30 sekund. Łączna odpowiedź na nie 5 min. Prezes Rady Ministrów i jej członkowie mają obowiązek udzielenia odpowiedzi w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Sejmu.

Podobne prace

Do góry