Ocena brak

Instrumenty polityki pieniężnej stosowanej przez NBP

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Do instrumentów polityki pieniężnej zaliczono:

  • gromadzenie obowiązkowych rezerw bankowych

  • udzielanie bankom kredytu refinansowego

  • udzielanie kredytu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

  • przyjmowanie od banków weksli do dyskonta i redyskonta

  • wprowadzanie szczególnych ograniczeń do systemu pieniężnego

  • podejmowanie działań na rynku papierów wartościowych

Podobne prace

Do góry