Ocena brak

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały konwencjonalne

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Charakteryzuje je swoboda organizacji przepływu, strumienie tworzone są przez niezależne podmioty. Uczestnicy takiego kanału zawierają między sobą transakcje, negocjując każdorazowo warunki. Po realizacji transakcji powiązania zanikają. Cechą charakterystyczną jest to, że każdy kolejny pod-miot w kanale jest finalnym nabywcą dla sprzedawcy.

Kanały konwencjonalne są odzwierciedleniem wyodrębniania się rynków cząstkowych (pośrednich) danego produktu lub grupy produktów na podstawie kryterium instytucjonalnego. W zależności od liczby szczebli pośredniczących w proce-sie przepływu produktów powstają różne rynki cząstkowe, wyrażające stosunkiwymienne między podmiotami poszczególnych szczebli.

Każdy szczebel w kanale konwencjonalnym realizuje specjalistyczne funkcje:np. producent realizuje funkcje projektowo-konstrukcyjne, wytwarzania, znakowania, ustalania cen, promowania sprzedaży, zaś hurtownik i detalista: zakupu, ma-gazynowania, promowania, sprzedaży, dostawy i finansowania.

Podobne prace

Do góry