Ocena brak

Instrumenty muzyczne

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Proste melodie mogą być odegrane nawet przy użyciu przedmiotów codziennego użytku, na przykład butelek. Jednak najlepsze instru­menty muzyczne wymagają skom­plikowanej technologii w celu osiągnięcia odpowiedniej jakości i skali dźwięku.
Instrumenty muzyczne można podzielić na szereg podstawowych grup. w zależności od materiału z jakiego są wykonane oraz sposo­bu wydobywania z nich dźwięku. Główne rodza­je to instrumenty perkusyjne, dęte blaszane, dęte drewniane, strunowe i klawiszowe. Dźwięki są to drgania, które w formie fali docierają za pośrednictwem powietrza do naszych uszu. Drgania te są wywoływane w różny sposób. Instrumenty perkusyjne, takie jak bęben czy trójkąt, są ude­rzane w celu wprawienia ich w drgania. W przy­padku instrumentów dętych - zarówno blasza­nych, jak i drewnianych - źródłem dźwięku jest drgający słup powietrza, który powstaje na skutek dmuchania w nie przez grającego. Instrumenty strunowe produkują dźwięk w wyniku szarpania lub uderzania strun, albo przeciągania po nich smyczkiem - prętem z napiętym włosiem.

Podobne prace

Do góry