Ocena brak

Instrumenty kompensujące ryzyko walutowe

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

  1. Przyspieszające i opóźniające płatności.

Mają na celu korygowanie terminów wpływów i płatności. Przyspieszenie i opóźnienie płatności można wykorzystać w wewnętrznych transakcjach przedsiębiorstw, a nie w obrocie z innymi partnerami. Umożliwiają one zarządzanie pozycją gotówkową i ekspozycjami walutowymi tak aby odnosić korzyści z równoważących się pozycji w obrębie danej grupy. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem walutowym przyspieszenie i opóźnienie płatności umożliwia korygowanie przepływów walutowych w celu eliminacji niepotrzebnego obrotu lub w celu wykorzystania oczekiwanych kursów walut.

  1. Technika cash pooling.

Polega na centralnym wyrównywaniu płynnych środków przedsiębiorstwa. Firmy, które należą do danego poolu przekazują swoje nadwyżki płynne do jednego funduszu, który służy do pokrywania niedoborów innych członków tego zrzeszenia. Możliwości w tej dziedzinie będą zależały od:

  • liczby zaangażowanych banków prowadzących wspólne konta,

  • liczby samych kont,

  • geograficznego rozproszenia tych kont,

  • oferowanych przez banki usług,

  • regulacji prawnych.

  1. Kompensata – rozliczenie clearingowe.

Polega na likwidowaniu długiej pozycji walutowej przez import z tego samego obszaru walutowego z dopasowaniem terminów rozliczenia waluty.

1. bilateralny – porozumienia pomiędzy dwoma podmiotami w różnych państwach.

2. multilateralny – uczestników wzajemnej wymiany jest więcej.

 

 

Podobne prace

Do góry