Ocena brak

Instrumenty dęte drewniane

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Instrumenty dęte drewniane dzielą się na wargo­we i stroikowe. Do instrumentów wargowych należy flet. Gra się na nim ustami, skierowując strumień powietrza w stronę otworu zwanego wargowym, który znajduje się na jednym z koń­ców fletu. Częstotliwość drgającego słupa powie­trza może być zwiększana przez siłę dmuchania. Oprócz tego flet wyposażony jest w sześć lub sie­dem otworów, które zasłania się lub odsłania końcami palców, co odpowiednio zmniejsza lub zwiększa wysokość dźwięku. Jeżeli otwór jest odsłonięty, efektywna długość drgającego słupa powietrza jest mniejsza, dlatego otrzymany dźwięk jest wyższy.
Instrumenty stroikowe działają na innej zasadzie. Grający dmuchając wywołuje drgania stro­ika (kawałka trzciny lub metalu), które przenoszą się na słup powietrza wewnątrz instrumentu, będącego pustym w środku, drewnianym cylin­drem. Do tej grupy instrumentów zaliczamy mię­dzy innymi klarnet, fagot i obój.
Saksofon został wynaleziony w XIX w. przez Adolpha Saxa. Chociaż instrument ten wykonany jest z mosiądzu, zalicza się go do instrumentów drewnianych. Jest on często wykorzystywany przez zespoły grające jazz lub muzykę pop.

Podobne prace

Do góry