Ocena brak

Instrumentalizm prawa jako skutek ideologii scjentyzmu

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Podporządkowanie prawa imperatywom racjonalności instrumentalnej to następna i chyba najważniejsza cecha prawa jako techniki społecznej. Powiedzieć nawet można, iż prawo jako technika to po prostu prawo instrumentalne. Nawiasem mówiąc, już M. Weber uważał racjonalizację instrumentalną (Zweckratioiutlitat)" organizacji, instytucji i form życia za jedną z najbardziej charakterystycznych cech cywiliza-cji zachodnich. Racjonalność instrumentalną iiicizKicn zacnowan mozc-my scharakteryzować jako taką ich organizacją, iż o wyborze środków, dyrektyw i strategii działania decydują wzglądy skuteczności. W działaniach racjonalnych instrumentalnie organizuje się środki działania według kryterium skutecznej kontroli rzeczywistości.

Racjonalny w tym rozumieniu jest ten, kto wybiera najskuteczniejsze środki lub strategie realizacji założonych celów. Skuteczność jest więc podstawową cnotą działań instrumentalnych i przede wszystkim ten fakt decyduje o tym, że racjonalizacja instrumentalna naszych instytucji i zachowań opierać się powinna przede wszystkim na naukach empirycznych i technice, gdyż to właśnie one dostarczają w naszej kulturze najbardziej efektywt nych środków kontroli rzeczywistości16. Związek prawa instrumentalnego z ideologią sejentyzmu jest więc oczywisty. Scjentyzacja procedur tworzenia i stosowania prawa to rzucający się w oczy rys technologicznej koncepcji prawa.

W dobie prawa interwencjonistycznego udział w procedurach prawodawczych różnego rodzaju ekspertów, doradców naukowo-technicznych, komisji i komitetów badawczych stal się nic tylko czymś naturalnym, ale i nieodzownym. Jest on przy tym szczególnie widoczny w takich gałęziach prawa, jak prawo administracyjne (administracja planująca i świadcząca), prawo karne (model resocjalizacyjny) i prawo gospodarcze (ekonomiczne analizy prawa), ale stopniowo rozszerza się na pozostałe działy prawa. Model technologiczny

Podobne prace

Do góry