Ocena brak

Inspekcja Sanitarna

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Zakres działania normuje ustawa z 14.03.1985r o Inspekcji Sanitarnej, Ustawa z 24.07.1998r o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów adm. pub. dokonała zasadniczych zmian w organizacji i funkcjonowaniu Inspekcji Sanitarnej. Obecnie Główny Inspektor Sanitarny jest organem adm. rządowej podległym ministrowi do spraw zdrowia. Powołuje i odwołuje go Prezes RM na wniosek ministra zdrowia. Zadania Inspekcji Sanitarnej wykonują:

  • wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora sanitarnego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji sanitarnej wchodzącej w skład zespolonej adm. woj.

  • Powiatowy inspektor sanitarny, jako kierownik powiatowej inspekcji sanitarnej wchodzącej w skład zespolonej adm. powiatowej.

  • Portowy inspektor sanitarny dla portów i przystani, wód wewnętrznych i terytorialnych oraz jednostek pływających na tych obszarach.

  • Kolejowy inspektor sanitarny dla kolei

W/w inspektorzy sanitarni kierują odpowiedni stacjami sanitarno-epidemiologicznych, będącymi zakładami opieki zdrowotnej. Nowelizacja ustawy z 1998r. O inspekcji sanit. Przyniosła zespolenie tej inspekcji z adm. woj., adm. powiatową. Pewne uprawnienia wobec tej inspekcji zyskali sejmik województwa, rada powiatu, starosta itp. zwłaszcza w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego.

Podobne prace

Do góry