Ocena brak

Inne źródła prawa międzynarodowego - Akty jednostronne

Autor /Eryk Dodano /07.06.2011

1. Wydawane przez państwa w celu wywołania określonych skutków prawnych.

a. Notyfikacja – oficjalne, pisemne powiadomienie drugiego podmiotu PM o pewnym wydarzeniu, z którym prawo łączy skutki prawne. Często notyfikacja jest niezbędna do celu wywołania skutku prawnego; Notyfikacja fakultatywna – wyjaśnienie stosunku prawnego, który inaczej budziłby wątpliwości.

b. Uznaniepotwierdzenie przez państwo, że przedmiot uznania istnieje  powinien być traktowany w płaszczyźnie PM; np. uznanie nowego państwa jako podmiotu PM.

c. Protest – stwierdzenie przez państwo, że określona czynność lub stan rzeczy  sa niezgodne z PM; charakter fakultatywny.

d. Zrzeczenie się – akt rezygnacji państwa z pewnych praw; w sposób wyraźny, nie domniemany.

Podobne prace

Do góry