Ocena brak

Inne sposoby rozwiązania stos. pracy przez pracodawcę

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Ustanie spółdzielczego stos.pr. z członkiem spółdzielni może nastąpić w czasie trwania członkostwa pod warunkiem zachowania przewidzianego w KP okr. wypow. oraz na podst. uchwalmy rady spółdzielni o zmniejszeniu zatrudnienia podyktowanego gospodarcza koniecznością lub przyznaniu prawa do emerytury. Spółdzielnia może rozw. um. bez wypow. tylko z zachow. kodeksowego trybu. W każdym razie spółdzielcza um. wygasa z ustaniem członkostwa lub w razie śmierci pracownika.

Ustanie służbowych stos.pr., które zostaly zawarte na skutek um. o pr. poprzez nominacje, może być tylko rozwiązane. z mocy decyzji organu, który dokonał mianowania. Ustanie służbowego stos. pr. jest możliwe w razie zaistnienia okr. w przepisach przyczyny. Rozw. um. z pracownikiem samorządowym mianowanym może nastąpić w drodze wypow. dokonanego przez kierownika urzędu gminy w razie:

1. Niezawinionej utraty uprawnień, trwalej utraty zdolności fizycznej;

2. Nabycia pr. do renty, likwidacji lub reorganizacji urzędu.

Wypow. z innych przyczyn stanowi naruszenie przepisów. Okres wypow. Pracowników mianowanych wynosi 3 miesiące. Ustanie służbowego stos. pr. z nominacji w odniesieniu do wielu pracowników oznacza się dużą stabilnością i może być rozwiązany w zasadzie tylko na mocy decyzji organu, który dokonał mianowania lub organu nadrzędnego. Tak wiec ustanie służbowego stos. pr. jest możliwe tylko w razie zaistnienia określonej w przepisach przyczyny.

Podobne prace

Do góry