Ocena brak

Inne rodzaje wód

Autor /Jerry Dodano /04.10.2011

WODA CIĘŻKA,

tlenek deuteru, D20, woda, w której skład wchodzi izotop wodoru - deuter; uzyskiwana z wody naturalnej, której stanowi domieszkę; stosowana w reaktorach jądrowych do spowalniania neutronów (moderator) i syntezy organicznej związków deuteronowych.

WODA KRÓLEWSKA,

mieszanina stężonych kwasów solnego i azotowego; roztwarza prawie wszystkie metale (także szlachetne).

WODA KRYSTALIZACYJNA,

woda hydratacyjna, cząsteczki wody wchodzące w skład krystalicznego hydratu.

WODA UTLENIONA,

3-procentowy roztwór nadtlenku wodoru, H2O2.

Podobne prace

Do góry