Ocena brak

Inne podziały ubezpieczeń

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

1) Ze względu na liczbę podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową wyróżnia się: ubezpieczenia indywidualne i ubezpieczenia zbiorowe.

2) Ze względu na podmiot ubezpieczenia, ubezpieczenia gospodarcze dzielone są na: ubezpieczenia przedsiębiorców i ubezpieczenia ludności.

3) Ze względu na formę własności instytucji oferującej ubezpieczenia dzielimy je na: ubezpieczenia prywatne i ubezpieczenia publiczne.

4) Ze względu na formę organizacyjno-prawną oraz cel instytucji oferującej ubezpieczenia, wyróżnia się: ubezpieczenia komercyjne i ubezpieczenia wzajemne.

5) Ze względu na tradycje, odmienność przedmiotu ubezpieczenia, odrębność zasad ubezpieczenia oraz źródeł prawnych wyróżnia się: ubezpieczenia morskie i ubezpieczenia lądowe.

6) Ze względu na zakres terytorialny świadczonej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia dzielą się na: ubezpieczenia w obrocie krajowym i ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym.

7) Ze względu na podział ryzyka ubezpieczenia dzieli się na: ubezpieczenia bezpośrednie i ubezpieczenia pośrednie.

Podobne prace

Do góry