Ocena brak

Inne ośrodki intelektualne w Królestwie Polskim czasów Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej

Autor /Salwin Dodano /03.05.2012

 

 • Poza Krakowem w czasach Jadwigi i Jagiełły nie zaistniały sprzyjające okoliczności do uprawiania nauki w innych ośrodkach, przede wszystkim w kręgach kapituł katedralnych metropolii gnieźnieńskiej.

  Zabiegi o utworzenie lektoratów prawa kanonicznego i teologii przy katedrze poznańskiej i gnieźnieńskiej rozpoczęto dopiero w poł. 3 dekady XV w.

 • W Poznaniu lektorat teologii został powołany przez bp Andrzeja Łaskarzyca, za zgodą Stolicy Apostolskiej (1424).

  Wykłady miał prowadzić przez magister teologii lub bakałarz formatus, mający prawo do komentowania Sentencji.

 • W Gnieźnie lektoraty teologii i prawa kanonicznego zorganizował abp Wojciech Jastrzębiec (1426). Związali się z nimi m.in.:

 • Tomasz Strzempiński (krakowski doktor dekretów, bakałarz teologii [sentencjariusz biblijny], doktor teologii).

  Jako doktor dekretów Uniwersytetu Krakowskiego nie posiadał stopni z teologii. Bakalaureat osiągnął dopiero później, przy czym został sentencjariuszem, doktorat zdobył w kilka lat potem (lata 40 -te XV w.).

 • Sędziwój z Czechla.

  Po studiach w Krakowie z zakresu filozofii i kilku latach wykładów z astronomii i matematyki, trwale związał się z kapitułą katedralną gnieźnieńską. Studia teologiczne odbył w Paryżu i jako bakałarz formatus powrócił do Krakowa (lata 40- te XV w.).

  Lektorat prawa kanonicznego w Gnieźnie ruszył dopiero w 1438 r.

 • Lektoraty w Gnieźnie i Poznaniu funkcjonowały w cieniu Uniwersytetu. Wykłady prowadzili teolodzy i kanoniści z krakowskiej uczelni. Nie ukształtowały się przy tych lektoratach samodzielne ośrodki życia naukowego.

Podobne prace

Do góry