Ocena brak

Inne kanały komunikacji niewerbalnej

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Istnieją również, oczywiście, inne kanały komunikacji niewerbalnej. Szcze­gólnie mocnymi przesłankami niewerbalnymi są: kontakt wzrokowy i spojrzenie; stajemy się podejrzliwi, gdy dana osoba rozmawiając, nie spogląda nam w oczy; ludzie zaś, którzy zakładają ciemne okulary, mo­gą wprawiać w zakłopotanie w czasie rozmowy. Równie fascynującymi środkami komunikowania się są gesty rąk i ramion.

Jesteśmy bardzo biegli w rozumieniu znaczeń różnych gestów, takich jak te, które przed­stawiliśmy wyżej, w przykładzie z rozmową telefoniczną. Takie właś­nie gesty, dla których istnieją wyraźne i dobrze określone definicje, są nazywane emblematami. Do emblematów zali­czamy na przykład znak OK, który polega na zrobieniu koła za pomo­cą kciuka i palca wskazującego, „palec pedała", gdy zginamy wszystkie palce w pierwszym stawie, poza najdłuższym palcem środkowym.

W przypadku emblematów istotne jest, że nie są one uniwersalne; każda kultura wypracowuje swoje własne emblematy, które nie są rozumiane przez ludzi z innych kręgów kulturowych. I tak „palec pedała" będzie komunikacyjnie wyraźnym sygnałem w społeczeństwie amerykańskim, natomiast w niektórych częściach Europy przybiera to postać szybkiego gestu złożoną dłonią pod brodą.

Podobne prace

Do góry