Ocena brak

INNE CELE POLITYKI CK NOWEJ

Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012

Organizacje typu non-profit oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą kierować się różnymi innymi priorytetami. Uniwersytet stara się osiągnąć częściowy zwrot kosztów, wiedząc, że musi polegać na darowiznach od osób prywatnych i subsydiach państwowych, aby pokryć pozostałą część kosztów. Szpital nie nastawiony na przynoszenie zysku może mieć za cel całkowity zwrot poniesionych kosztów. Teatr nie nastawiony na zysk może mieć za cel zapełnienie jak największej ilości miejsc. Ośrodek pomocy społecznej może ustawić cene społeczna na poziomie zależnym od zmiennej sytuacji majątkowej poszczególnych klientów.

Podobne prace

Do góry