Ocena brak

INKWIZYCJA (2)

Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012

Dawn. uprawnienia sądowe, jurysdykcja; dochodzenie sądowe, śledztwo, indagacja; do czasów Stanisława Augusta eufemistyczna nazwa tortur stosowanych „na ratuszu", „w ogrodzie" miast i miasteczek dla wymuszania zeznań wiodących delikwenta na stryczek, gdzie wisiał, dopóki kruki i wrony nie rozdziobały ciała. Pozostałości terminologii związanej z takimi „inkwizycjami" przechowały się jeszcze w języku, choć mówiący najczęściej nie zdaje sobie sprawy z ich pierwotnego, nieprzenośnego znaczenia.

Są to np.: „pal go sześć", „porachować kości", „spławić kogoś", „zalać sadła za skórę", „plecie jak na mękach", wyszłe już z użycia okrzyki: „tam do kata!", „daj go katu!", czy w lit. pięknej: Rozdzióbią nas kruki, wrony (zob. Kruk: Rozdzióbią nas kruki...), lub: „Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło" (z Dziadów cz. III, 2, 262-63, Mickiewicza).

Podobne prace

Do góry