Ocena brak

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wojna ze Szwecją

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

W 1699 r. uformowała się liga północna. W jej skład wchodziły: Saksonia, Rosja, Dania i Rzeczpospolita. "Celem jej było odzyskanie przez te państwa ziem zagarniętych przez Szwecję, przy czym August II występował jako król polski z pretensjami do Inflant i Estonii, w których chciał przecież osadzić Wettinów i w ten sposób związać się na stałe z tronem polskim" . "Pokonawszy Augusta II pod Rygą i Rosję pod Narwą wkroczył młody i bitny król szwedzki Karol XII do Polski, opanowując niemal cały kraj. W 1704 r. Zawarty został między Rzeczpospolitą a Rosja antyszwedzki traktat w Narwie, co oznaczało oficjalne przystąpienie Polski do wojny. Tymczasem w kraju opinia publiczna była podzielona.

Część szlachty popierała Stanisława Leszczyńskiego wybranego z protekcji Karola XII królem (1704 r.). "Dopiero gdy Szwedzi zdobyli Saksonie, August II zrzekł się tronu polskiego. Zmiana nastąpiła w 1709 r. Po pokonaniu Szwedów przez Rosję pod Połtawą na Ukrainie. Zwycięski car Piotr I umożliwił Augustowi II odzyskanie tronu w Rzeczpospolitej. Król przybył z licznymi wojskiem saskim i podjął próbę wprowadzenia rządów absolutnych. Wywołało to wojnę domową, z której jedynym wyjściem było odwołanie się od pośrednictwa Piotra I." Skorzystał on natychmiast z okazji, wprowadzając do Polski swoje wojska, zmuszając obie strony do ugody.

Podobne prace

Do góry