Ocena brak

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Trzeci rozbiór Polski

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Wszystko zaczęło się od Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r....

Był to jeden z najbardziej przełomowych momentów w historii Polski. Zaczął się wtedy okres walk o wyzwolenie narodu. Organizatorem tegoż powstania był Tadeusz Kościuszko. Olbrzymia ilość ludności włączyła się do powstania. Niestety Rosji i Prusom nie spodobało się to. "Wkroczenie armii pruskiej pogorszyło znacznie sytuację militarną powstania. Nie mogąc przeciwstawiać się połączonym siłom prusko-rosyjskim Kościuszko poniósł klęskę pod Szczekocinami (6 czerwca). Potem przyszła klęska pod Chełmem (8 czerwca) oraz kapitulacja Krakowa (15 czerwca). W lipcu Rosjanie i Prusacy przystąpili do oblężenia Warszawy. Jej obrona, kierowana przez Kościuszkę - wymagająca wielkich talentów inżynierskich - może być uznana za największe militarne osiągnięcie insurekcji." Niestety powstanie upadło, Kościuszko trafił do niewoli, nastąpiła rzeź Pragi i kapitulacja Warszawy.

Przeciwnicy powstania chcieli wrócić do koncepcji targowicy i Grodna, Katarzyna II była jednak zdecydowana całkowicie wygasić - jak się wyraziła - "ognisko jakobińskiej zarazy nad Wisłą. W wyniku porozumienia Austrii, Prus i Rosji przeprowadzony zastał trzeci rozbiór Polski (1795 r.)"

Podobne prace

Do góry