Ocena brak

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Traktat Trzech Czarnych Orłów

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

"Symboliczny wymiar miał traktat przygotowany w 1732 r...nazwany później "traktatem trzech czarnych orłów". Przewidywał on współdziałanie Rosji, Austrii i Prus w narzuceniu Rzeczpospolitej własnego elekta." Zastrzeżono, że nie dopuści się do wyboru Leszczyńskiego, ani Augusta II. Nad przebiegiem elekcji miały czuwać wojska rosyjskie i austriackie, skoncentrowane przy polskiej granicy. "Wprawdzie układ ten nigdy nie wszedł w życie, ale stanowił złowieszczą zapowiedź współpracy przyszłych grabarzy Polski. Rzeczpospolita z podmiotu polityki międzynarodowej powoli stawała się areną przetargów i rozgrywek ościennych mocarstw."

Podobne prace

Do góry