Ocena brak

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Sytuacja pomiędzy pierwszym i drugim rozbiorem. Drugi rozbiór Polski

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Po rozbiorze Rosja poświadczyła, że głównym jej celem będzie włączenie Polski w orbitę swoich wpływów. W pierwszej kolejności chodziło o ograniczenie władzy królewskiej. Powołano w tym celu Radę Nieustającą prowadzoną przez ludzi niechętnych królowi. Niestety, nie poskutkowało to, ponieważ Stanisław August podporządkował sobie ta rade. Państwo zaczęło się rozwijać i pracować w sposób bardziej efektywny. Myślano, że Polska znowu odzyska pozycje mocarstwa w Europie. Służyć temu miały wszelkie rozbieżności między krajami zaborczymi. Największe nadzieje wkładano w wybuch wojny prusko-austriackiej w 1778 r. "Próbą aktywnego uczestniczenia Polski w polityce miedznarodowej była oferta pomocy dla Rosji w wojnie z Turcją, co wprowadziłoby kraj do bloku rosyjsko-austriackiego, lecz spotkanie Katarzyny II i Stanisława Augusta w Kaniowie nie dało pożądanych rezultatów. Pretekstem do ostatecznego odrzucenia propozycji był protest Prus przeciwko polsko-rosyjskim rokowaniom."

Na ożywienie prac reformatorskich wpłynęła dogodna sytuacja międzynarodowa. Prusy i Anglię niepokoiły wygrane bitwy Rosji z Turcją, co powodowało groźbę zbrojnej interwencji z ich strony. 29 marca 1790 r. doszło do zawarcia przymierza prusko-polskiego. Zwolennicy tego porozumienia mieli nadzieję na przyłączenie się do obozu prorosyjskiego, co miało poprawić sytuację. Nie wzięto jednak pod uwagę wcześniejszych planów Prus, co do ziem polskich. Niedługo po tym przymierze stało się bezwartościowe, ponieważ Prusy zawarły porozumienie z Austrią. Tymczasem w Rosji planowano już kolejny rozbiór Polski. W końcu dołączyła się do tego projektu także Katarzyna II.

Walczące z Francja Prusy szukały "rekompensaty" w Polsce, w czasie, gdy Austria liczyła na uzyskanie Bawarii, nie zgłosiła udziału w rozbiorze. Na terenie Polski w Grodnie zwołano Sejm mający na celu zatwierdzenie rozbioru. Wielu ludzi protestowało, lecz niestety bezskutecznie. ...sejm "milczeniem" zatwierdził traktaty rozbiorowe z Rosją 22 lipca 1793 r. i Prusami - 25 września tegoż roku.

Podobne prace

Do góry