Ocena brak

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Sejm Niemy

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Po raz pierwszy decyzje najwyższej władzy państwowej - sejmu zostały podjęte pod dyktando cara rosyjskiego na Sejmie Niemym. Był to najkrótszy sejm w historii Rzeczpospolitej, odbywający się pod presją wojsk cara Rosji. Nikogo nie dopuszczono do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad. Przeczytano jedynie konstytucje. Ograniczały one do minimum liczbę wojsk saskich w Polsce i usuwały z kraju saskich urzędników. Wprowadzono reformy podatkowe, pozwalające na utrzymanie ok. 25 tys. armii.

Królowi zabroniono wszczynania wojen bez zgody sejmu oraz więzić szlachtę bez wyroku sądowego. Budżet państwa ustalono na ok. 10 mln zł. "Sejmikom odebrano uprawnienia skarbowe i pozbawiono wpływu na sprawy wojska. Nienaruszalność tzw. praw kardynalnych, czyli artykułów henrykowskich, pacta conventa, wolnej elekcji, liberum veto, nietykalności osobistej szlachty, dożywotności urzędów i władzy nad chłopem, gwarantował Piotr I." Car zaczął w ty momencie traktować jako "przedpole" Rosji.

Podobne prace

Do góry