Ocena brak

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Pierwszy Rozbiór Polski

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Kiedy w Polsce mnożyły się projekty zmian, dwór berliński słał protesty do Petersburga. Zmienił się także stosunek Rosji do króla. Próbowano odizolować go od Czartoryskich i przestrzec przed daleko idącymi reformami, ponieważ obawiano się, że Poniatowski zwróci się o pomoc do Austrii i Turcji. Pomagała w tym wszystkim niechęć republikantów do króla.

Rosja przez cały czas "kombinowała" jak pozbyć się króla i Czartoryskich. Sytuacja, jaka była w Polsce, sprzyjała Rosji i Prusom. Snuły one ciągle jak tylko zagarnąć ziemie polskie...

Wszystko zaczęło się już w 1770 r., kiedy to Fryderyk II zajął spory szmat ziemi wielkopolskiej kordonem sanitarnym. Prusy rozwijały swoją działalność dyplomatyczną, ponieważ chciały skłonić Austrię i Rosję do rozbioru Polski. Sytuacji sprzyjały wygrana wojna z Turcją przez Rosję i chęć zbliżenia się Austrii z Prusami. Najpierw podpisano (17 lutego 1772) układ rosyjsko-pruski, a następnie (5 sierpnia 1772) - traktat trójstronny. Do ostatecznych uregulowań terytorialnych doszło dopiero w 1776 r., Prusy bowiem i Austria dokonywały wychodzących poza postanowienia traktatu uzurpacji terytorialnych.

Podobne prace

Do góry